Lobus caudatus

Lobus caudatus

Siniri

Plexus coeliacus’dan (parasimpatikleri n. vagus, simpatikleri T6 – T10) gelir.

KARACİĞER

Vücudun en büyük bezidir. Visseral yüzü (alt yüzü) üzerinde komşuluk yaptığı organlara ait izler bulunur.

Sağ lobunda; flexura dextra coli, sağ böbrek, diyafragma, sağ gl. suprarenalis, pars descendens duodeni, v. cava inferior ve vesica biliaris (vesica fellea), sol lobunda ise; mide ve özefagus‘un izi vardır.

Visseral yüzün orta kısmında görülen porta hepatis’de; v. porta, a. hepatica propria, safra kanalları ve lenf damarları bulunur. Porta hepatis’in sol tarafında birisi önde, diğeri arkada iki yarık bulunur. Lobus caudatus ile lobus sinister hepatis arasında olanına fissura ligamenti venosi denir ve buraya lig. venosum oturur.

           Lobus quadratus ile lobus sinister hepatis arasında olanına da fissura ligamenti teretis denir ve burada lig. teres hepatis oturur.

Porta hepatis’in sağ tarafında görülen iki konkav alandan öndekine fossa vesicae biliaris denir ve buraya vesica biliaris oturur. V. cava inferior’un oturduğu arkadakine ise sulcus venae cavae adı verilir.

            Lobus caudatus, sulcus venae cavae ile fissura ligamenti venosi arasında, lobus quadratus ise, fissura ligamenti teretis ile fossa vesicae biliaris arasındadır.

 

KARACİĞER’İN PERİTONSUZ ALANLARI

  • Area nuda
  • Porta hepatis
  • Sulcus venae cavae
  • Fossa vesicae biliaris
  • Fissura ligamenti teretis
  • Fissura ligamenti venosiИсточник: www.oytunerbas.com.tr


Добавить комментарий