Картинки на тему гепатит б

Картинки на тему гепатит б

Слайд 6

Клиникасы

ВГВ вирус бауырпаренхиманы, яғнигепатоциттергетробтыболады. 1. сарғаю; 2. сарғаюсыз; 3. клиникалықкөрініссіз: а) субклиникалық; б) вирус тасымалдаушылық. Ауырлығы: жеңіл, орташа, ауыр. Инкубациялықкезеңі 40-180 күнгедейін. Сарғаюалдындағыкезеңі 1-2 аптағадейінсозылады. Кейдеодан да ұзақ. Бұлкездердемүмкін болу синдромдар: — артралгиялық – көбінесетән; — диспепсиялық; — астеновегетативті; — гриб тәріздес; — аралас; — сиректүрдеболатынлатенттікезең. Сырқатбіртіндепбасталады. Әлсіздік, енжарлық, тәбетініңтөмендеуі, 2-5 күнненкейінтамақтансоңжүрегіайнып, құсады. Қату не ішөту. Оңжаққабырғаастындаауырлықжәнеауырсынусезіміболады. Артралгиялық синдром: сүйек – буындарыауырып, мазалайды. Астеновегетативті синдром: әлсіздік, енжарлық, бас айналу, бас ауыру, ұйқысыздықбайқалады. Сарғаюалдындағыкезеңніңаяғындазәрқоңырланып, нәжісіақтүскеайналады, алғашқыда склера, оданкейінтерідесарғаюбайқалады. Сарғаюкезеңі 3-4-5 аптағадейінжәнеодан да ұзақболуымүмкін. Интоксикация белгілеріүдейді. Сарғаюбелгілері де жоғарылайды. Ұйқысыныңбұзылуы, эйфория, апатия, тітіркенубайқалады. Брадикардия, гипотония, бауыржәнекөкбауырдыңүлкеюітән. Қанныңжалпыанализінде: лейкопения, лимфацитоз, ЭТЖ-ң жоғарылауыбайқалады. Жазылукезеңі 12 ай бойыИсточник: pptcloud.ru


Добавить комментарий